İki bileşenli poliüretan enjeksiyon ürünlerinde reaksiyonun gerçekleşmesi için ortamda su olmasına gerek yoktur, “A” ve “B” bileşenleri birbirine karıştığı anda reaksiyon başlar. Bu nedenle iki bileşenli, 1:1 karışım oranlı, Poliüretan enjeksiyon ürünleri, eş zamanlı çalışan pistonlar yardımı ile, iki ayrı hortumdan geçer; poliüretan enjeksiyon ürününün “A” ve “B” bileşenleri karıştırıcı uçta birleşerek reaksiyonu başlatır.

Poliüretan enjeksiyon uygulamasına başlamadan önce, ortam sıcaklığı, nem miktarı gibi ortam koşulları ve sızan suyun basıncı göz önünde bulundurularak reaksiyon süresini ayarlamak amacıyla ısıtılır veya “A” bileşenine katalizör (Hacmen “A” bileşeninin %1-5’i arasında) karıştırılır.

Poliüretan enjeksiyon reçinesi “A” ve “B” bileşenleri, pompanın haznelerine dökülerek veya ambalajından emiş yapılarak enjeksiyon uygulamasına başlanır.

Poliüretan enjeksiyon uygulaması yavaş, reaksiyon süresine bağlı olarak 30-120sn aralıklarla, poliüretan enjeksiyon ürününün iç ortamda yayılmasına izin verecek şekilde aralıklarla sürdürülmelidir.

Bir sonraki pakerden poliüretan enjeksiyon ürünü çıkışı, basınçta artış veya su sızıntısında kesilme gözlemleninceye kadar enjeksiyon uygulamasına devam edilir. Poliüretan enjeksiyon uygulaması sonrası sızıntı yönü gözlemlenerek işleme devam edilmelidir. Gerekirse, suyun yön değiştirmesinden kaynaklı oluşabilecek yeni sızıntı noktalarında